Tag Archive

Høringsuttalelsen er sendt

By Eva Kvandal

Beboerforeningen har nå sendt to innspill til Fillipstadplanene. Noen av de viktigste ankepunktene til planen er at den mangler kollektivløsninger, at siktlinjene ikke holder mål og at E18 fortsatt vil være en barriere mot fjorden…. les mer