Stikkord: Filipstadplanen

Filipstadplanen på ny høring

Området hvor jernbanen har sitt sporområde på Hjortnes er lagt ut på ny høring. Grunnen er at det var en feil i kartet i den opprinnelige utgaven. Der stod det at bygningene kunne ha en gesimshøyde opp til cote +22,…

Alternativ Filipstadplan er klar

Imorgen tirsdag 17.april kl. 19 inviterer Skarpsno vel til informasjonsmøte om den alternative Filipstaplanen. Møtet skal være i Vitenskapssleskapets hus på Drammensveien. Planen har blitt laget i rekordfart og vil være et svært viktig innspill i den fremtidige utviklingen på…