Tag Archive

Filipstadplanen på ny høring

By Erik Karlsen

Området hvor jernbanen har sitt sporområde på Hjortnes er lagt ut på ny høring. Grunnen er at det var en feil i kartet i den opprinnelige utgaven. Der stod det at bygningene kunne ha en gesimshøyde opp til cote +22, men det skulle ha stått cote+27. I tillegg er det også gjort noen andre endringer…. les mer

Alternativ Filipstadplan er klar

By Erik Karlsen

Imorgen tirsdag 17.april kl. 19 inviterer Skarpsno vel til informasjonsmøte om den alternative Filipstaplanen. Møtet skal være i Vitenskapssleskapets hus på Drammensveien. Planen har blitt laget i rekordfart og vil være et svært viktig innspill i den fremtidige utviklingen på Filipstad og i… les mer

Høringsuttalelsen er sendt

By Eva Kvandal

Beboerforeningen har nå sendt to innspill til Fillipstadplanene. Noen av de viktigste ankepunktene til planen er at den mangler kollektivløsninger, at siktlinjene ikke holder mål og at E18 fortsatt vil være en barriere mot fjorden…. les mer