Tag Archive

Styrets årsberetning

By Eva Kvandal

Styret som ble valgt på forrige generalforsamling 15. april 2010 la frem rapport med saker vi har jobbet med og resultater vi har oppnådd de to årene vi har sittet sammen. Rapporten ble lagt frem for 30 fremmøtte medlemmer på generalforsamlingen på Oslo Handelsgym 24. april. Det sittende styret ble gjenvalgt og består fortsatt av styreleder… les mer

Høringsuttalelsen er sendt

By Eva Kvandal

Beboerforeningen har nå sendt to innspill til Fillipstadplanene. Noen av de viktigste ankepunktene til planen er at den mangler kollektivløsninger, at siktlinjene ikke holder mål og at E18 fortsatt vil være en barriere mot fjorden…. les mer