Tag Archive

Styrets årsberetning

By Eva Kvandal

Styret som ble valgt på forrige generalforsamling 15. april 2010 la frem rapport med saker vi har jobbet med og resultater vi har oppnådd de to årene vi har sittet sammen. Rapporten ble lagt frem for 30 fremmøtte medlemmer på generalforsamlingen på Oslo Handelsgym 24. april. Det sittende styret ble gjenvalgt og består fortsatt av styreleder… les mer