Nyheter

Nye styremedlemmer er valgt !

By Erik Karlsen

På generalforsamlingen i Ruseløkka/Skillebekk beboerforening 17.april 2018 ble følgende valgt inn i styret i foreningen for perioden 2018-2019: Ingunn Sakshaug, Drammensveien 50 A Hanne Haraldsen Hansgård, Niels Juels gate 1A Berit Johanne Markeseth, Observatorie terrasse 8 Tone Hakvåg Rønning, Huitfeldts gate 35b Helge Refsum Irgens, Vika Borettslag Sigrid Moldestad, Huitfeldts gate 35c/ Kongen Marina Erik… les mer

Årsberetning 2017-2018

By Erik Karlsen

Årsberetning 2017-… les mer

Medlemskontingent 2018

By Erik Karlsen
RS-kart 2017

Et medlemskap i Ruseløkka/Skillebekk beboerforening koster kr. 200,- pr. år. For husstandsmedlemmer kr.50,- Pensjonister og studenter betaler kr.100,- Det er også mulig for boligsameier å bli medlem. Boligsameier inntil 20 leiligheter kr. 1000,- 20 til 50 leiligheter kr. 3000,- over 50 leiligheter kr. 5000,- Kontingenten betales til konto nr. 0530 37 92165. Eller Vipps til… les mer

Ambassaden har flyttet

By Erik Karlsen

Ambassaden har… les mer

Flott åpning idag

By Erik Karlsen
IMG_9499

Det nye treningsfeltet i Lassons gate ble offisielt åpnet i dag. Det sørget ordfører Marianne Borgen for, med god hjelp av feiende flott musikk fra Ruseløkka skolekorps. Treningsfeltet er finansiert av sparebankstiftelsen DNB. Beboerforeningen søkte om penger og fikk 300 000 kroner til formålet. Ingen grunn til å gå på dyre treningssentre ; tren gratis… les mer

Generalforsamling 27.april 2017

By Erik Karlsen
Sommerrogt 1

Ruseløkka/Skilllebekk beboerforening vil avholde generalforsamling 27.april kl. 18. Denne gangen vil møtet bli avholdt i Sommerogaten 1. Etter generalforsamlingen vil vi få en omvisning i dette praktbygget som er tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen. Her holdt opprinnelig Oslo Lysverker til, senere flyttet bl.andre Bydel Frogner inn. Nå skal snart bydel Frogner flytte ned til… les mer

Reviderte vedtekter for beboerforeningen

By Erik Karlsen

På generalforsamlingen den 27. april skal vi stemme over de reviderte vedtektene. Dety er ingen store endringer, men vi har fått med at også boligsameier kan være medlemVEDTEKTER rsb… les mer

Kampen mot gjennomfartstrafikken i Løkkeveien har vart i 46 år !

By Erik Karlsen
Løkkeveiplakat Per Kleiva 1971

Denne plakaten fikk Ruseløkka/Skillebekk-aksjonen laget i 1971. Den er utført av Per… les mer

Trafikkanalysen og Løkkeveien

By Erik Karlsen

Bymiljøetaten har fått utarbeidet en trafikkanalyse som omhandler konsekvensene av å stenge Løkkeveien for gjennomkjøringstrafikk. Analysen er utført av konsulentfirmaet Sweco. Stenging av Løkkeveien for gjennomkjøringstrafikk har vært på beboerforeningens dagsorden helt fra tidlig på 70-tallet. Nå har Ruseløkkaaksjonen tatt opp kampen igjen og det er tent et nytt håp om stenging. Beboerforeningen har laget… les mer

Sykkelsti i Huitfeldts gate

By Erik Karlsen

På generalforsamlingen den 21.april ble dette temaet tatt opp, og som vi husker ble det en heftig diskusjon. Beboerforeningen har i ettertid henvendt seg til kommunen med to brev for å mere detaljer om planene. Så langt har vi fått svar på et brev vi sendte 22. april. Det ga ingen konkrete opplysninger, annet enn… les mer