Kategori: Innlegg

Filipstadplanen på ny høring

Området hvor jernbanen har sitt sporområde på Hjortnes er lagt ut på ny høring. Grunnen er at det var en feil i kartet i den opprinnelige utgaven. Der stod det at bygningene kunne ha en gesimshøyde opp til cote +22,…

Vår på Tinkern

Scillaen har kommet og snart har det blå teppet lagt seg i de sydvendte bakkene. Verd en tur !

«Rom» tar pusterommet!

Eiendommen i Munkedamsveien 62 er regulert til spesialområde bevaring og til offentlig bygning/allmennyttige formål, barnehage og bydelshus. En regulering som samtidig ivaretar bevaringshensynene og mulighetene for å legge til rette for at bydelen både kan få barnehage og bydelshus.