Histore

Helt først på 70-tallet var det noen foreldre med barn i Veslestua barnehage i Ankerhagen, som var bekymret for oppvekstmiljøet i bydelen. De mente det var nødvendig å gjøre noe for å bedre forholdene. Slikt er et diffust tema, og vanskelig å få oppslutning til. Paradoksalt nok var det statens planer om bebygge Ankerhagen med et 18-etasjers høyhus som vekket folk. Det ble dannet “Aksjon for friarealer i Ruseløkka/Skillebekk-området”. Møtene ble holdt i Veslestua Barnehage, og alle satt på små barnestoler enten de var studenter, direktører eller husmødre.

Den første seieren var at man greide å stoppe høyhusplanene, og tilslutt få den regulert til friareal. Under arbeidet med den saken ble det klart at også andre åpne arealer sto i fare for å bli bebygget. I det hele tatt ble det klart for ganske mange at hele boligområdet sto i fare. Det gjaldt ikke bare friområdene, men også tung gjennomgagnstraffik i strøket skapte problemer. Manglende tilbud til barn og unge ble også et av arbeidsfeltene til Ruseløkka/Skillebekk-beboerforening som Aksjonen etterhvert ble kalt. Vi har avgrenset oss til å gjelde området nedenfor Drammensveien, mellom Abelhaugen og den russiske ambassaden.

Vi mener det er like viktig i dag at noen forsvarer boligsrøket mot truslene fra eiendomsspekulanter, planleggere og politikere som ikke helt skjønner hva som skal til for å opprettholde et livskraftig boligmiljø i et så sentralt strøk i Oslo.

Legg igjen en kommentar