Medlemskontingent 2020

Hovedmedlem                             2oo,-
Husstandsmedlem                        50,-
Pensjonister/studenter              100,-
Boligsameie inntil 20 leil         1000,-
Boligsameie 20 -50 leil.            3000,-
Boligsameie over 50 leil.          5000,-

 

Beløpet kan Vippses til 48015 eller betales
til kontonr. 0530 37 92165
med adresse
Ruseløkka/Skillebekk beboerforening
Postboks 1261 Vika
0111 Oslo

Husk å merke betalingen med navn, adresse, telefon og eventuell e-postadresse