Nytt nr. av Ankern

Ankern nr. 75 april 2019 er trykket i 3750 eks. Den er nå i delt ut i alle postkassene i strøket.
En stor takk til alle som har vært med å dele den ut. Noen steder har det vært vanskelig å komme inn.
Dermed kan det hende at noen ikke har fått den. Derfor legger vi avisen ut her på hjemmesiden vårAnkern 2019 oppslag alle sider (1)