Vi lager julekalender !

I fjor lagde beboerforeningen en julekalender med bilder fra strøket og foreningens aktivitet
på 70 og 80- tallet . Kalenderbildene ble publisert hver dag fram til julaften på foreningens FB-side.
Vi  gjør det samme i år med den forskjellen at bildene også legges ut på vår hjemmeside ankern.org