Måned: april 2018

Nye styremedlemmer er valgt !

På generalforsamlingen i Ruseløkka/Skillebekk beboerforening 17.april 2018 ble følgende valgt inn i styret i foreningen for perioden 2018-2019: Ingunn Sakshaug, Drammensveien 50 A Hanne Haraldsen Hansgård, Niels Juels gate 1A Berit Johanne Markeseth, Observatorie terrasse 8 Tone Hakvåg Rønning, Huitfeldts…