Reviderte vedtekter for beboerforeningen

På generalforsamlingen den 27. april skal vi stemme over de reviderte vedtektene.
Dety er ingen store endringer, men vi har fått med at også boligsameier kan være medlemVEDTEKTER rsb 2017