Generalforsamling 27.april 2017

Ruseløkka/Skilllebekk beboerforening vil avholde generalforsamling 27.april kl. 18.
Denne gangen vil møtet bli avholdt i Sommerogaten 1. Etter generalforsamlingen vil vi få en omvisning i dette praktbygget som er tegnet
av arkitektene Bjercke og Eliassen. Her holdt opprinnelig Oslo Lysverker til, senere flyttet bl.andre Bydel Frogner inn. Nå skal snart bydel
Frogner flytte ned til det som en gang var Rikstrygdeverket på Skillebekk, deretter blir det hotell i Sommerogaten 1.Sommerrogt 1
Dersom du som medlem har forslag til tema som skal tas opp på møtet setter vi pris på om du sender det skriftlig til post@ankern.org så raskt
som mulig og senest innen 14 dager før møtet.
Vi lager nå en ny papirutgave av Ankern. Den vil som vanlig bli distribuert  i postkassene til alle som bor i strøket vårt.
Der vil det også følge med en postgiroblankett for innbetaling av medlemskontingent. Vi trenger alltid hjelp til utdeling
av avisen, si fra til post@ankern.no.