Trafikkanalysen og Løkkeveien

Bymiljøetaten har fått utarbeidet en trafikkanalyse som omhandler konsekvensene av å stenge Løkkeveien for gjennomkjøringstrafikk. Analysen er utført av konsulentfirmaet Sweco. Stenging av Løkkeveien for gjennomkjøringstrafikk
har vært på beboerforeningens dagsorden helt fra tidlig på 70-tallet. Nå har Ruseløkkaaksjonen tatt opp kampen igjen og det er tent et nytt håp om stenging. Beboerforeningen har laget en høringsuttalelse som du kan lese her. Den er oversendt Bymiljøetaten. Så er det å håpe at vi har politikere som tør å prioritere et boligmiljø og en skolevei foran biler og busser.Høringsuttalelse_forslag om å stenge Løkkeveien (2)