Kampen mot gjennomfartstrafikken i Løkkeveien har vart i 46 år !

Denne plakaten fikk Ruseløkka/Skillebekk-aksjonen laget i 1971.
Den er utført av Per Kleiva.Løkkeveiplakat Per Kleiva 1971