Måned: februar 2017

Trafikkanalysen og Løkkeveien

Bymiljøetaten har fått utarbeidet en trafikkanalyse som omhandler konsekvensene av å stenge Løkkeveien for gjennomkjøringstrafikk. Analysen er utført av konsulentfirmaet Sweco. Stenging av Løkkeveien for gjennomkjøringstrafikk har vært på beboerforeningens dagsorden helt fra tidlig på 70-tallet. Nå har Ruseløkkaaksjonen tatt…