Sykkelsti i Huitfeldts gate

På generalforsamlingen den 21.april ble dette temaet tatt opp, og som vi husker ble det en heftig diskusjon. Beboerforeningen
har i ettertid henvendt seg til kommunen med to brev for å mere detaljer om planene. Så langt har vi fått svar på et brev vi sendte 22. april. Det ga ingen konkrete opplysninger, annet enn at bymiljøetaten ville være tilstede på et infomøte om trafikksikkerhet
som FAU arrangerte den 16. juni. Heller ikke ved denne anledningen ble det nevnt noe fra Bymiljøetaten om sykkelstiplaner
i Huitfeldts gate. Ankern tok derfor direkte kontakt med Mari Svolsbru i Bymiljøetaten som er prosjektleder for dette prosjektet.
Hun ga følgende opplysninger over telefon:
Det planlegges sykkelsti på østsiden av Huitfeldts gate på strekningen fra jernbanebrua til Henrik Ibsens gate. For å få til det skal all gateparkering fjernes på østsiden av gaten på hele den strekningen. Der hvor nybygget i Huitfeldtgate 15 nå er under oppføring, skal sykkelstien gå inne på fortauet. Enveiskjøringen i Huitfeldtsgate opprettholdes. Sykkelstien vil altså gå mot kjøreretningen. Planen er å gjennomføre dette tiltaket iløpet av august måned i år. Foreløpig har det ikke blitt gitt ut noen informasjon fra kommunens side rettet til beboere i området om dette tiltaket. Mari Svolsbru sa at de hadde planer om en informasjonsbrosjyre.