Måned: juli 2016

Sykkelsti i Huitfeldts gate

På generalforsamlingen den 21.april ble dette temaet tatt opp, og som vi husker ble det en heftig diskusjon. Beboerforeningen har i ettertid henvendt seg til kommunen med to brev for å mere detaljer om planene. Så langt har vi fått…