Nytt skolebygg for Ruseløkka

Her kan du lese om bakgrunnen for at utdanningsetaten har konkludert med at nåværende skole skal rives og ny skole bygges
på samme sted. Det heter en konseptvalgutredning KVU.KVU Ruseløkka april2016_offentlig