Vi har fått ny adresse, men samme kontonr.

Vår nye adresse er:
Ruseløkka/Skillebekk beboerforening,
Postboks 1261 Vika
0111 Oslo
Kontonr for innbetaling av medlemskontingent er som før: 0530 37 92165
Satsene er som følger:
Hovedmedlem kr. 200
Husstandsmedlem kr. 50,-
Pensjonist, student kr. 100,-
Boligsameie inntil 20 leil. kr. 1000,-
Boligsameie 20-50 leil kr. 3000,-
Boligsameie over 50 leil. kr. 5000,-

Husk å påføre navn,adresse og e-post adresse på innbetalingen.

Vi har også blitt registrert i Brønnøysund med org. nr. 916 896 379.
Om du spiller betyr det at du har mulighet for å gi Grasrotandelen til beboerforeningen !