Generalforsamling med spennende omvisning

Generalforsamlingen ble avholdt som planlagt på Observatoriet den 21. april. Vi hadde fått låne et praktisk møterom i sidebygningen av Universitetet. Det ble fylt til siste plass.
Det ble valgt inn 3 nye medlemmer til styret, og det er mange år siden vi har vært 7 personer i styret. Det betyr at vi får gjort mye mer for boligmiljøet vårt. Anine Stousland fra
FAU på Ruseløkka skole fortalte om planer om rive skolen for å bygge en ny og moderne skole på samme sted. Hun oppfordret oss til å komme med forslag til hvordan den
nye skolen også kunne bli en lokal kulturinstitusjon for bydelen. Anine tok også opp temaet lokal forurensning forårsaket av vedfyring. Hun forslo at borettslag og boligsameier i strøket
kunne gå sammen om piperehabiliteringer og installering av rentbrennende ovner. En plan som resulterte i mer heftig diskusjon var Bymiljøetatens plan om å fjerne alle parkeringsplassene
på den ene side i hele Huitfeldts gates lengde, for å lage sykkelsti. Det kan komme til å skje allerede før sommeren. Siste ord er neppe sagt. Så var det klart for omvisning.
Vi hadde fått avtale med arkitekt Jens Treider. Han var engasjert av Universitetet da den omfattende rehabiliteringen av Observatoriet ble gjennomført for noen år siden.
Treider kunne alt om bygningen med alle sine mekaniske finesser, men også alt om hva den i sin tid ble brukt til. Det ble en kveld med en viktig del av Norgeshistorien.
I dette huset arbeidet Hansteen og hans assistenter med astronomiske instrumenter og kronometere for å sette Norge på kartet. Bokstavlig talt. At Hansteen og hans kone Aasta Hansteen bodde i Observatoriet gir  bygningen betydelig historisk tyngde.

Billedcollage observatoriet 21.4.16