Ny utgave av beboerforenings avis Ankern deles ut i strøket

Nr. 72 av avisen er ferdig trykket i 4000 eksemplarer og deles nå ut i strøket av beboerforeninges
trofaste medhjelpere. Det er en jobb; for det må ringes på mange dørklokker. De aller fleste
lukker opp og slipper oss inn til postkassene, men noen få er skeptiske og tror vi kommer med
reklame. Dermed hindrer de også andre i å få Ankern i postkassen. Det er synd. For dem som ikke
har fått den i postkassen legger vi ut alle sidene digitalt her:

s1

s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

postgiroblankett 2015