Måned: juni 2015

Ny utgave av beboerforenings avis Ankern deles ut i strøket

Nr. 72 av avisen er ferdig trykket i 4000 eksemplarer og deles nå ut i strøket av beboerforeninges trofaste medhjelpere. Det er en jobb; for det må ringes på mange dørklokker. De aller fleste lukker opp og slipper oss inn…