Hvor mye trafikk skal vi tåle ?

Dette var temaet i en fullsatt samlingssal på Ruseløkka skole i går kveld 9.2. FAU ved skolen inviterte til åpent møte hvor
også østlandssendingen var tilstede. Byråd Melby og Bymiljøetaten fikk med seg det klare inntrykket fra møtet at
grensen for hva vi kan tåle av trafikk i Løkkeveien var nådd og at noe må gjøres. Konkret ble det gitt løfter om at det iallefall skulle vurderes om 30 og 31 bussene kunne få en annen rute enn i Løkkeveien. Biltrafikken i Løkkeveien er ille nok, men med bussene i tillegg blir situasjonen uholdbar.Selv om situasjonen er midlertidig er to år lenge for de barna som går på skolen nå. Det ble også reist krav fra salen om at trikkebommen i Cort Adlers gate må opp igjen. Det er et tankekors at på en vei som er stengt for gjennomkjøring, har Statens Vegvesen registrert en trafikk på 250 biler i døgnet ! Nødvendigheten av å få redusert biltrafikken generelt i strøket for å få ned luftforurensningen ble også
grundig debattert. Her kommer beboerparkering inn som et viktig tiltak. Dette er vedtatt gjennomført, men fra bydelens
side ble det hevdet at det ikke lar seg gjøre før om to år. Det er vanskelig å forstå at det skal ta så lang tid.
Takk til FAU for godt arbeid og godt møte.