KONTONUMMER FOR MEDLEMSKONTINGENT 2015

For hovedmedlem er summen kr. 200,-
Husstandsmedlem kr. 50,-
Pensjonister og studenter kr. 100,-
Husk og oppgi navn og adresse så vi vet hvem som er medlemmer. Har du e-post adresse er vil vi gjerne ha den.
Da blir du enkel å få kontakt med.
KONTINGENTEN BETALES TIL RUSELØKKA/SKILLEBEKK BEBOERFORENING
Postboks 2846, 0204 Oslo
KONTONUMMER 0530 37 92165