Måned: januar 2015

KONTONUMMER FOR MEDLEMSKONTINGENT 2015

For hovedmedlem er summen kr. 200,- Husstandsmedlem kr. 50,- Pensjonister og studenter kr. 100,- Husk og oppgi navn og adresse så vi vet hvem som er medlemmer. Har du e-post adresse er vil vi gjerne ha den. Da blir du…