Liten støtte til Ruters trikkeforslag

Samlingssalen på Ruseløkka skole var ganske full av folk som ville høre Ola Skar fortelle om Ruters plan for en trikkelinje
gjennom Tinkern. De som hadde trodd at det også forelå andre alternativer for fjordtrikken til Filipstad ble skuffet.
Vi fikk valget mellom pest og kolera. Vi kunne få velge om trikken skulle ligge nærmest bebyggelsen i Framnesveien eller om den skulle ta mer av Tinkern. Beskjeden fra salen var klar: Ingen trikk over Tinkern i det hele tatt !
Det ble fra flere hold understreket at det ikke er trikken som transportmiddel man ville til livs, men det ødeleggende trasévalget.
Mange mente også at Fjordtrikken kankje ikke har den nødvendige kapasitet til å dekke behovet for kollektivtransport i den nye bydelen på Filipstad. Trikken må passere gjennom skarpe kurver i gangfart og ellers dele gaten med busser, bilister, syklister og fotgjengere. Styret i beboerforeningen har i flere innspill og høringsuttalelser om byutviklingen på Filipstad stilt spørsmål om hvorfor ikke T-bane til Filipstad er utredet. Det kom ikke noe klart svar fra Ruter på dette møtet.
Vi fikk derimot vite hvorfor Ruter ikke hadde andre alternativer enn trikkelinjen gjennom Tinkern. Det er fordi Jernbaneverket ikke
vil si når de skal forlate sporområdet på Filipstad. Dermed tør ikke Ruter satse på det naturlige valget for Fjordtrikken: en trasé som følger jernbanesporene.
I stedet satser Ruter på en gigantisk bro fra Tinkern over til Filipstad. Ingen turte å si hva den ville koste, men at det dreier seg om et tresifret millionbeløp er utvilsomt. Fra salen ble det sagt at vi har tid til å vente på Jernbaneverket. I mellomtiden
kan man lage et buttspor for trikken på Filipstad. Når så Jernbaneverket forlater sporområdet, noe alle er enige om at de vil gjøre, kan Fjordtrikken fullføres langs de gamle jernbanesporene. Tinkern blir reddet og millionbeløp spart.
Til syvende og sist er dette et politiske spørsmål som avgjøres i Rådhuset. Det er kommunevalg til neste år, men allerede nå er det viktig at politikerne får vite hva vi
mener om Ruters forslag til trikketrasé gjennom Tinkern. Vi i beboerforeningens styre skal sørge for partigruppene i Rådhuset får klar beskjed, men det er også viktig at så mange som mulig ellers  henvender seg til sine politikere med klar melding om at ingen får ødelegge vår grønne oase.