Måned: august 2014

Møte om Fjordtrikken 9.september

RUTER inviterer til informasjons- og medvirkningsmøte om Fjordtrikken og spesielt de delene av traseen som berører vårt område. Møte holdes på Ruseløkka skole 9.september og starter kl. 18. Vi oppfordrer så mange som mulig til å komme. Beboerforeningen har etterlyst…