Nytt høyhusforslag i Sommerfrydparken

Høyhus
Vi ble like før jul kjent med at eiendomsselskapet Winta eiendom i lengre tid har drevet lobbyviksomhet i Rådhuset for å få politisk aksept for et nytt 18 etasjes høyhus i Sommerfrydparken. Parken er den ytterste del av Strupen som ikke ble bebygd under den store utbyggingen på 90 tallet. At dette lille området ble regulert til park var avgjørende for at utbyggingen av Strupen i det hele tatt ble vedtatt. Men det er desverre slik at for en eiendomsutvikler er ethvert ubebygd
areal en mulig byggetomt uansett hva reguleringsplanen sier. I 2006 ble et lignende høyhus på samme sted avvist av Plan- og bygningsetaten. Beboerforeningen har selvsagt sendt inn protest på dette forslaget, og det ser heldigvis ut til at Plan- og bygningsetaten vil avvise forsalget denne gangen også. Men det kan hende at Byrådet kan instruere Pbe til å behandle saken.
Les mer om saken på Plan- og bygningsetatens hjemmeside under «saksinnsyn». Søk på Munkedamsveien 37.
Det er vel de færreste som synes at Sommerfrydparken er en fryd slik den ligger nokså uflidd og ubrukelig i dag. Derfor har Beboerforeningen i lenger tid forsøkt å få til en oppgradering av området. Vi har ikke lykkes ennå, men i disse dager er det utvikling i saken så vi har nå håp om at det kan skje noe. Vi må iallefall få stoppet høyhuset.

1 comment for “Nytt høyhusforslag i Sommerfrydparken

Comments are closed.