Innspill til Statens vegvesens plan for detaljregulering på Filipstad

Av Erik Karlsen

Innspill til planarbeiedet Statens vegvesen feb 14

Kommentarfeltet er låst.