LOPPEMARKED PÅ RUSELØKKA SKOLE 12.OKTOBER 10-16

En gruppe foreldre på skolen har gått sammen om å arrangere loppemarked for å skaffe penger
til IT-utstyr som Ipads o.l. til elevene. MEN DE TRENGER LOPPER !
Ta kontakt med Anine på tlf. 90 52 55 31 eller Steinar på tlf. 90 76 66 63.
Du kan også sende epost til loppemarkedruselokka@gmail.com