Filipstad-debatt med trøkk og temperatur !

Jeg kommer nettopp fra debattmøte om Filipstadplanene. Auditoriet i det gamle Militærhospitalet på Grev Wedels plass
var fylt til siste plass. De fikk oppleve en debatt hvor byrådsleder Bård Folke Fredriksen sloss innbitt for kommunens eget planforslag uten at han hadde noe særlig støtte i salen. Heller ikke leder i byutviklingskomiteen Øystein Sjøtveit
fulgte byrådslederen, snarere tvert i mot. Kollega i byutviklingskomiteen Anders Røberg Larsen uttrykte også et behov for at komiteen måtte få oversendt forslagene fra byrådet, inkludert plansmias forslag Fjordbyparken, utredet slik at forslagene kan vurderes opp mot hverandre. Styreleder i Oslo Havn Bernt Stilluf Karlsen kastet seg inn i debatten på slutten av møtet og fortalte forsamlngen at staten var den store stygge ulven som ville stoppe ethvert forsøk på å flytte
fergeterminalen. Han ble møtt med heftige tilrop fra salen, men den dyktige møteleder Øyvind Rakkenes loset møtet
trygt i havn.