Debattmøte om Filipstad 3.september

Slik kan det bli på Filipstad. En grønn gave til Oslo

Slik kan det bli på Filipstad. En grønn gave til Oslo

Tirsdag 3.september kl.1900 blir det anledning til å møte sentrale politikere i bystyret til debatt om planene for utbyggingen av Filipstad. I debattpanelet sitter Bård Folke Fredriksen ( H), Ola Elvestuen ( V), Øystein Sjøtveit (Frp) og
Anders Røberg- Larsen ( A). Møtet holdes i auditoriet på det gamle militærhospitalet på Grev Wedels plass.
Initiativtakere til møtet er styringsgruppen for Fjordbyparken. Fjordbyparken kaller vi nå den alternative planen for Filipstad som ble laget i plansmie våren 2012. Ruseløkka Skillebekk beboerforening er aktivt med i styringsgruppen.
Vi oppfordrer så mange som mulig til å komme på møtet, slik at vi kan få i gang den viktige debatten om hvordan denne
siste store biten av Fjordbyen skal se ut.