Filipstadplanen på ny høring

Området hvor jernbanen har sitt sporområde på Hjortnes er lagt ut på ny høring. Grunnen er at det var en feil i kartet i den opprinnelige utgaven.
Der stod det at bygningene kunne ha en gesimshøyde opp til cote +22, men det skulle ha stått cote+27. I tillegg er det også gjort noen andre endringer.
Her er beboerforeningens høringsuttalelse:
Filipstad nord høringsutt RS beboerforening