Hva skjer med den alternative Filipstadplanen ?

Det var en fullsatt samlingssal på Ruseløkka skole som fikk presentert den siste utgaven av Plansmias Filipstadplan på møtet den 29.10. Det var ikke de store endringene fra den versjonen vi kjente fra før. Den viktigste endringen består i at den strekningen E-18 må gå i åpen trase på Filipstad er gjort noe lenger. Men det må til for at Statens vegvesen skal kunne akseptere løsningen. Det var en samstemt forsamling som klappet for planen. Deretter ble den overrakt salen og velforeningene som nå har fått oppgaven med å få byrådet til å bestille en reguleringsplan for Filipstad basert på vårt alternativ. Ruseløkka/Skillebekk beboerforening og Skarpsno og Gimle vel avtaler i disse dager møter med samtlige partier i bystyret. Vi har også bestilt en flott illustrasjon av planen som vi skal bruke i media. Til å organisere dette arbeidet ble det på møte den 29.10 ned satt en styringsgruppe sammensatt av velforeningene, Oslo Byes vel, Aksjon Frognerstranda, Naturvernforbundet, Kontaktutvalget for velforeninger m. fl.
Styringsgruppen har allerede hatt flere møter. Hvis noen har innspill til styringsgruppen
og arbeidet fremover kan det sendes til :erdaka@gmail.com