Filipstad på Ruseløkka skole mandag 29. kl.1800

Den alternative planen for utbyggingen av havneområdet på Filipstad vil bli gjennomgått.
Den ble laget i en plansmie i våres og har nå blitt revidert. Målet er å få den inn i prosessen som et reelt alternativ til planene som Oslo Havn og Plan-og bygningsetaten
har laget. Det er viktig at så mange som mulig møter opp på skolen i morgen og støtter opp om det alternative forslaget. Planen tar i mye større grad hensyn til byen bak. E 18
er lagt i tunnel og Oslo vil få en helt fantastisk flott vestvendt fjordpark med badestrand !