Styrets årsberetning

Av Eva Kvandal

Styret som ble valgt på forrige generalforsamling 15. april 2010 la frem rapport med saker vi har jobbet med og resultater vi har oppnådd de to årene vi har sittet sammen. Rapporten ble lagt frem for 30 fremmøtte medlemmer på generalforsamlingen på Oslo Handelsgym 24. april.

Det sittende styret ble gjenvalgt og består fortsatt av styreleder Erik Karlsen, Arne Aashildrød, Erik Sevestre og Eva Kvandal.

Årsberetningen

Det har i perioden frem til nå vært holdt 17 møter.
Vi har p.t. 381 registrerte medlemmer.  I 2011 fikk vi hele 40 nye betalende medlemmer!

Vi har arbeidet med følgende saker i perioden:

 • Filipstadplanene, både overordnede planer og enkeltdetaljer
 • Protest mot kontorbygg i hagen til Generaldirektørboligen (tapt sak)
 • Fulgt saken om flytting av den amerikanske ambassaden (vunnet sak)
 • Etablering av ballbinge/lekestativ i Strupen/Sommerfrydparken (foreløpig tapt sak)
 • Etablering av bordtennisbord i Lassons gt. og Tinkern (fått i gave fra Hafslund)
 • Bedre tilgang og tilbud til barn og unge på Trafotaket (bordtennisbordene er en kompensasjon for toårig bruk av deler av Trafotaket)
 • Protest mot Fjordtrikk over Tinkern (ser ut til å være lagt på is i PBE)
 • Engasjement mot cruisehavnterminal som sperrer siktlinjene (ser ut til å ha ført frem)
 • Fått fjernet lenke som sperrer trappen til Tinkern
 • Skøyteis på Trafotaket (ikke mulig så lenge Hafslund arbeider der)
 • Prøvd å få trikkebommene tilbake i Cort Adelers gt. for å hindre ulovlig biltrafikk her
 • Deltatt i Plansmia for Filipstad og mange andre ulike debatter, som i Polyteknisk forening om T-bane, i bydelen ved presentasjon av Filipstadplanen, Naturvernforbundet i Litteraturhuset om befolkningsøkningen i Oslo, paneldeltagelse i Litteraturhuset om Filipstad mm.
 • Oppdatering av nyheter på Beboerforeningens internettsider
 • Opprettelse/drift av egen Facebook-side for Beboerforeningen

  Arrangementer:
  2010
 • Høstfest 4. september med musikalsk underholdning v/Lasse Tømte, grilling og leker/konkurranser for barn. Utdeling av informasjon.
 • Vi serverte julegløgg og pepperkaker i Lassons gate 21. desember.

2011

 • Vinterfest på Tinkern 21. mars med bål, grilling, skistafett og akekonkurranser for barn. Utdeling av informasjon og premier til konkurransedeltagerne.
 • Julegløgg i Lassons gate 15. desember.

2012

 • Vårfest på Tinkern 24. mars med grilling, konkurranser for barn. Utdeling av informasjon.
 • Generalforsamling 24. april med påfølgende omvisning i bunkeren på Oslo Handelsgymnas.

Høringsuttalelser til Plan- og bygningsetaten:

 • I perioden har vi sendt fem høringsuttalelser om Filipstadutbyggingen, de to siste i april i år.
 • Vi har sendt høringsuttalelse om nytt nasjonalmuseum og bedt om at bakenforliggende bebyggelse blir tatt hensyn til.
 • Det er sendt flere uttalelser mot bygging av kontorbygg i Generaldirektørboligen.
 •  Vi har også sendt en uttalelse mot Fjordtrikktrasé over Tinkern.
 • Videre har vi sendt en uttalelse om Cruisehavnutredningen.

Utgivelser av Anker’n:
Vi har utgitt to utgaver av Anker’n (8-siders), som vi har delt ut i postkassene til alle beboere i vårt område, totalt ca. 3000 eksemplarer. I tillegg har vi utgitt to “Mini-Anker’n “i anledning ulike arrangementer og én som er sendt med posten kun til medlemmene.

Innspill i media:
Vi har hatt minst syv debattinnlegg i Aften, herav to hovedinnlegg og to egne illustrasjoner. Disse har ført til økt debatt i avisen, større kjennskap til sakene blant innbyggerne og invitasjon til flere debattfora.

I tillegg har minst fire innspill/tips fra oss ført til større redaksjonelle oppslag i Aften. Det gjelder både om Filipstad og Generaldirektørboligen. Når det gjelder artikkelen om cruiseterminal på Filipstad mener vi at vår protest i media har ført til at tegningene er endret for å beholde siktlinjene på Skillebekk.

Regnskap fra 01.06.2010 til 23.04.2012
Saldo per 31.05.2010                                     31 009
Inntekter:
Medlemskontingenter                                27 625
Renter                                                                       63
Div.                                                                             32
__________________________________________________________________________________
Driftskostnader
Beboerfest september 2010                        4443
Porto (giroutsendelse)                                   1661
Ankern + giro                                                 31 545
Diverse utgifter                                                 2689  
(kontingent velforeninger,
stempel, nettsider, postboks,
 møtelokaler, arrangementer etc.)
Beboerfest mars 2012                                       380
Banktjenester                                                         18
__________________________________________________________________________________

Saldo per 30.03.2012                             17 993 kr

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarfeltet er låst.