Ny Ankern !

Her er forsiden av Ankern nr. 69

I disse dager distribuerer vi en ny utgave av Ankern i strøket. Det er beboerforeningens avis som kom ut første gang i 1972. Så Ankern
fyller faktisk 40 år !. Vi har trykket den i 3000 eks., og med et lite korps av frivillige hender deler vi den ut til alle som bor mellom Skillebekk og Vika på nedsiden av Drammensveien. Vi har registrert at det bor mange fler i strøket nå enn for bare noen få år siden. det kommer nok bl. a. av at mange store leiligheter har blitt delt opp i flere enheter. Vårt opplag på 3000 strekker ikke til, så vi må trykke opp fler. Derfor kan det hende det tar litt tid før alle har fått sin avis.