Alternativ Filipstadplan er klar

Imorgen tirsdag 17.april kl. 19 inviterer Skarpsno vel til informasjonsmøte
om den alternative Filipstaplanen. Møtet skal være i Vitenskapssleskapets hus på Drammensveien. Planen har blitt laget i rekordfart og vil være et svært viktig innspill
i den fremtidige utviklingen på Filipstad og i Frognerkilen.