Filipstadplanene er lagt ut til høring

Områdereguleringsplan med konsekvensutredning og to detaljreguleringsplaner for Filipstad er lagt ut til offentlig høring. Høringsfristen er 26. mars.
Mandag 27. februar presenterte Plan- og bygningsetaten planene i bydelens lokaler i Sommerogata. Det var stort frammøte og stor interesse for planene. Dette er det siste store område i Fjordbyplanen som nå står foran realisering. Det er et voldsomt stort materiale som er lagt ut og ingen enkel sak å sette seg inn i. Derfor har vi i beboerforeningen bedt om noe bedre tid til å komme med vår uttalelse. Det er mye å ta
tak i: Hva som skjer med E18 er høyst uklart, kolletivdekningen av Filipstad ser ikke ut til være tatt på alvor, Tinkern er truet av høy bebyggelse kloss inntil parken. Alt er ikke helsvart: Det er satt av plass til en ny skole og en flerbrukshall !
Men det skal etableres en gigantisk cruisehavn med store utfyllinger i fjorden. Vi har stilt spørsmålet om det ikke bør etableres en fjordgrense like hellig som markagrensen.
Det er fint om så mange som mulig setter seg inn i planen og sender inn sin mening.
Det er ikke nødvendig å mene noe om alt.

2 comments for “Filipstadplanene er lagt ut til høring

Comments are closed.