Filipstadplanene er lagt ut til høring

Av Erik Karlsen

Områdereguleringsplan med konsekvensutredning og to detaljreguleringsplaner for Filipstad er lagt ut til offentlig høring. Høringsfristen er 26. mars.
Mandag 27. februar presenterte Plan- og bygningsetaten planene i bydelens lokaler i Sommerogata. Det var stort frammøte og stor interesse for planene. Dette er det siste store område i Fjordbyplanen som nå står foran realisering. Det er et voldsomt stort materiale som er lagt ut og ingen enkel sak å sette seg inn i. Derfor har vi i beboerforeningen bedt om noe bedre tid til å komme med vår uttalelse. Det er mye å ta
tak i: Hva som skjer med E18 er høyst uklart, kolletivdekningen av Filipstad ser ikke ut til være tatt på alvor, Tinkern er truet av høy bebyggelse kloss inntil parken. Alt er ikke helsvart: Det er satt av plass til en ny skole og en flerbrukshall !
Men det skal etableres en gigantisk cruisehavn med store utfyllinger i fjorden. Vi har stilt spørsmålet om det ikke bør etableres en fjordgrense like hellig som markagrensen.
Det er fint om så mange som mulig setter seg inn i planen og sender inn sin mening.
Det er ikke nødvendig å mene noe om alt.

2 kommentarer til “Filipstadplanene er lagt ut til høring”

 1. Morten Zakariassen

  Dere må ASAP få lagt ut informasjon om det arbeidet Plansmia for Filipstad har gjort når det gjelder nytt forslag til Filipstadutbyggingen. Der har de løst ALLE de problemene og svakhetene som er påpekt i det dere skriver til deres medlemmer om de eksisterende planene som er lagt frem til høring!

  Sørg også for å få lagt ut den animasjons filmen som er laget og som er en meget illustrativ presentasjon av Plansmia Filipstad sitt forslag!

  NB! HASTER! – Vi må få opp engarsjementet i nærmiljøet vårt og hos resten av Oslo bys borgere!!

  #70
 2. Jeg har med interesse sett på alternativ plan fra Skarpsno Vel ifb med Filipstadplanen, fergeterminal og E18 og finner denne attraktiv. Som beboer i området er jeg spesielt opptatt av at siktlinjer til fjorden og at grøntarealer oppretteholdes da dette er områdets egenart, og at ny byutvikling som jo skal være positivt, må respektere eksiterende bebyggelse, fremfor å ødelegge forholdende. Samme problematikk var/er et hett tema i Bjørvika/Barcode utviklingen hvor bakenforliggende by ble neglisjert. En fjordgrense var en interessant tanke.

  #87