Julegløggen 2011

I år som i fjor stilte vi oss opp i Lassonsgate før jul, nærmere bestemt 20 desember,
og bød på varm julegløgg til de som kom forbi. Selv om det ikke var like kalt som i fjor var det allikevel mange som stoppet opp og takket ja til en kopp. Mange var det også som var nysgjerrige på hva beboerforenningen holder på med. Kanskje fikk vi også noen nye medlemmer. Vi satser på at dette blir en tradisjon.

Her er Erik og Eva fra styret ved infobukken vår