FILIPSTADPLANENE I SØKELYSET

Beboerforeningen har i sommer bidratt til å rette et kritisk søkelys på planleggingen av den nye
bydelen på Filipstad. Vi har skrevet avisinnlegg som har blitt fulgt opp både av havnesjef og byplansjef. Den 18. august ble vi invitert til et møte som partiet venstre i bydelen arrangerte i
Litteraturhuset. Der var temaet Filipstadutbyggingen. Styremedlem Erik Sevestre holdt innlegg og satt i panelet sammen med bl.a byplansjef Ellen de Vibe. Vi stilte spørsmål med hvorfor planleggerne vil flytte Hjortneskrysset vestover for å legge det rett utenfor stuevinduene på Skillebekk istedenfor østover og inn på Filipstadkaia hvor det er god plass. Vi tok også opp temaet med kollektivdekningen. Det er bare planlagt med fjordtrikk vi tror det er T-bane som må til.
Lokk over E-18 langs Frognerstranda ble også et hett tema. Det var innlegg fra Havnesjefen
Sigrid Hamran, leder i byutviklingskomiteen Ola Elvestuen. Det var omlag 50 til stede på en fin
sensommerkveld.
Den 25.august deltok Erik Karlsen og Erik Sevestre fra styret på et møte i DogA som Plan- og bygningsetaten arrangerte for de vestlige bydelene for å få innspill til arbeid med arealdelen av kommunedelplanen for Oslo. Der fikk vi også anledning til å si fra om viktigheten av sterkere vern
av de grønne lungene i indre by, siktlinjer mot fjorden, behov for idrettshall på Filipstad, satsing på
T-bane og lokk over E-18 på Frognerstranda, og at vi ikke ønsker cruisehavn. Det er nok med Colorline.
Den 5.september inviterte Majorstuen vel til møte i bydelens lokaler i Sommerrogata. Her var alle vellene representert samt bydelspolitikerne. Erik Karlsen fra styret satt i debattpanelet og holdt
innlegg. Temaet var forslaget om T-bane gjennom sentrum til Filipstad og videre til Bygdøy,
Fornebu og Lysaker. Det var bred enighet både hos lokalpolitikere og tilhørere at det var det eneste fornuftige. Nei til cruisehavn og lokk over E-18 er også godt forankret i Oslo vest.

På møtet den 18. august ble vi invitert av Ellen de Vibe til å komme til plan- og bygningsetaten for å redegjøre litt grundigere for de synspunktene vi la fram i innlegget vårt på møtet.
Den 15.september møtte Erik Sevestre og Erik Karlsen opp på Fjordbykontoret og fikk anledning
til å møte noen av planleggerne som holder på med områdereguleringen på Filipstadhavna.
Våre synspunkter ble notert ned selv om vi nok ikke skal ha store forhåpninger om at de kommer til å gjøre endringer i planene nå. De har nemlig dårlig tid.

Bystyret har, antagelig etter et betydelig press fra Oslo Havn KF, bestemt at planene skal legge ut til offentlig ettersyn allerede i februar 2012. Vi mener at det er noe av det mest betenkelig som skjer med planleggingen av den nye bydelen på Filipstad: at planleggerne ikke blir gitt tid nok til å utrede sentrale temaer før planene legges ut til offentlig ettersyn. Logikken er enkel: Oslo Havn KF utvikler containerhavn på Sjursøya. For å få penger til arbeidet må de selge arealer på Filipstad raskest og dyrest mulig.
Det er ikke på den måten gode bydeler planlegges.

Vi skal følge opp med flere avisinnlegg utover høsten. Men det er også bra om flere enn oss i styret skriver innlegg. Ta gjerne kontakt til post@ankern.org.