FØLG MED PÅ AMBASSADESAKEN

Detaljplanleggingen av den nye amerikanske ambassaden på Huseby er i full gang. Vi har trodd at byggingen skulle vært i gang på dette tidspunktet, men det er den ikke. Ting tar tid. En av grunnene er at de amerikanske firmaene som skal bygge må forholde seg til norsk byggesakslovgivning. Og her er det noen juridiske nøtter som må løses. Den som er interessert kan finne ut det meste som foregår ved å gå inn på Plan- og bygningsetatens hjemmesider under en fane som heter saksinnsyn. Når den siden kommer opp er det bare å skrive inn følgende saksnr. 201001631. Da kommer det opp en lang liste med dokumenter som er tilgjengelige. Hjemmesiden til den amerikanske ambassaden har også en del info om Husebyambassaden.