Måned: september 2011

FILIPSTADPLANENE I SØKELYSET

Beboerforeningen har i sommer bidratt til å rette et kritisk søkelys på planleggingen av den nye bydelen på Filipstad. Vi har skrevet avisinnlegg som har blitt fulgt opp både av havnesjef og byplansjef. Den 18. august ble vi invitert til…

FØLG MED PÅ AMBASSADESAKEN

Detaljplanleggingen av den nye amerikanske ambassaden på Huseby er i full gang. Vi har trodd at byggingen skulle vært i gang på dette tidspunktet, men det er den ikke. Ting tar tid. En av grunnene er at de amerikanske firmaene…