Tunnelkrangel på Filipstad

Aftenposten slipper debatten løs om Filipstadplanene. I dag, 7.juli  tok de opp spørsmålet om tunnel for E-18 på Filipstad. Her er Plan- og bygningsetaten ueninge om det skal være kort eller lang tunnel. Men ingen må tro at lang tunnel betyr tunnel for E-18 langs Frognerstranda. Neida, den lange tunnelen er bare noen hundre meter lenger enn den korte og ender opp i en rundkjøring enda tettere på Skillebekkbebyggelsen enn dagens rundkjøring på Hjortnes. Vi foreslår at de heller flytter krysset inn på Filipstadkaia. Der er det plass til det og det ligger langt fra eksisterende bebyggelse. Da behøver ikke Operatunnelen å bli for lang, som Statens vegvesen er bekymret for. Da vil det også være mulig å lage tunnel videre innover forbi Skillebekk og langs Frognerstranda.