Replikk til Havnevesenet

Beboerforeningen fikk hovedinnlegg i Aftenposten om Filipstadplanene.
Innlegget ble kommentert av Oslo Havn KF den 29.6. Idag 7.juli fikk vi inn
en replikk, som blant annet slår fast at det er debatten om Filipstad som haster, ikke utbyggingen