Hovedinnlegg om Filipstad i Aftenposten

Filipstad bygges nå

Tirsdag 21. juni fikk beboerforeningen et hovedinnlegg om Filipstadutbyggingen i Aftenposten forfattet av arkitekt Erik Sevestre som er styremedlem. Innlegget fokuserer på manglende åpenhet i den pågående planprosessen og det hastverket Oslo Havn har med å få planene vedtatt.