Flerbrukshall på Filipstad

Beboerforeningen har fått på trykk et innlegg i Aftenposten om behovet for en flerbrukshall i vårt nærmiljø. Vi har også henvendt oss til Oslo Havn KF og Oslo Idrettskrets om saken. Fra Oslo Idrettskrets har vi fått positiv tilbakemelding. De er enige med oss om behovet og sier de vil følge opp saken med kommunen i områdereguleringen.