Måned: juni 2011

Hovedinnlegg om Filipstad i Aftenposten

Filipstad bygges nå Tirsdag 21. juni fikk beboerforeningen et hovedinnlegg om Filipstadutbyggingen i Aftenposten forfattet av arkitekt Erik Sevestre som er styremedlem. Innlegget fokuserer på manglende åpenhet i den pågående planprosessen og det hastverket Oslo Havn har med å få planene…

Flerbrukshall på Filipstad

Beboerforeningen har fått på trykk et innlegg i Aftenposten om behovet for en flerbrukshall i vårt nærmiljø. Vi har også henvendt oss til Oslo Havn KF og Oslo Idrettskrets om saken. Fra Oslo Idrettskrets har vi fått positiv tilbakemelding. De…