Vår på Tinkern

Scillaen har kommet og snart har det blå teppet
lagt seg i de sydvendte bakkene. Verd en tur !