Vår på Tinkern

Av Erik Karlsen

Scillaen har kommet og snart har det blå teppet
lagt seg i de sydvendte bakkene. Verd en tur !

Kommentarfeltet er låst.